Skip to main content
2017Nyheter

NordRen er nå sertifisert iht ISO9001 & ISO14001

By 21. desember 2017februar 26th, 2019No Comments

Vårt kvalitets- og miljøstyringssystem er nå sertifisert i henhold til standardene ISO9001:2015(kvalitetsstandarden) og ISO14001:2015 (miljøstandarden). Vi har hatt systemene som en del av organisasjonen i flere år, men har den senere tid intensivert arbeidet med å utvikle systemet slik at det tilfredsstiller kravene i disse internasjonale standardene. NordRen er derfor meget fornøyd med at vi den 21.12.2017 mottok våre sertifikater som et bevis på systemenes kvalitet. Dette vil også være med på å sikre vårt stadige fokus på å følge opp og utvikle oss på disse områdene i årene fremover.

ISO-standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse