Skip to main content
2020Nyheter

Kongsberg kommune velger NordRen

By 18. juli 2020No Comments

Kongsberg kommune og NordRen har inngått en avtale som medfører at NR overtar ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfallet i kommunens ansvarsområde. Avtalen omfatter avfall fra henteordningen for husholdninger og hytter, samt noe næringsavfall/storhusholdning.

Kontrakten ble signert på Gomsrud miljøstasjon 9. juli, og oppstart er satt til 1. august 2021. Avtalen har en varighet på 5 år, med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. NR er meget fornøyd med avtalen, og vi ser frem til å komme i gang med en best mulig renovasjonstjeneste som vi håper vår oppdragsgiver og innbyggerne blir godt fornøyd med.

Kontraktsmøtet ble avholdt på Gomsrud miljøstasjon 9. juli.
Fra venstre: Roar A Jarness/ seksjonsleder VAR (Kongsberg kommune), Ove Reidar Moen/ fagleder renovasjon (Kongsberg kommune), Svein Tore Aurland/ daglig leder (NordRen AS).
Foto: NordRen AS