Skip to main content
2020Nyheter

NR blir ny renovatør for IRS Miljø IKS

By 19. juni 2020No Comments

NordRen gikk seirende ut av anbudskonkurransen for innsamling og transport av husholdningsavfall på vegne av IRS Miljø IKS.

IRS Miljø har ansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal. Til sammen er det i overkant av 20 000 innbyggere i disse kommunene. Oppdraget innebærer innsamling fra omkring 8 500 husstander, 8050 hytteabonnenter og 260 næringskunder. Tilsammen nær 8 000 tonn avfall i året.

Kontrakten ble signert i IRS Miljø sine lokaler 18. juni, og oppstart er satt til 1. september 2021. Avtalen vil vare i 6 år, med opsjon på ytterligere 1 + 1 år.

Vi ser frem til å starte opp og til å utvikle en best mulig tjeneste for abonnentene i samarbeid med vår oppdragsgiver.

Avtalen ble signert av Steinar Ness/ daglig leder IRS Miljø (til høyre) og Svein Tore Aurland/ daglig leder NordRen AS