Skip to main content
2015Nyheter

Oppstart i Rygge, Vestby og Våler kommuner

By 1. april 2015februar 26th, 2019No Comments

NordRen har vunnet kontrakten vedrørende innsamling og transport av husholdningsavfall på vegne av MOVAR.

  • Kontraktens oppstart: 01.04.2015
  • Innbyggere: ca. 40 000
  • Oppdrag: innsamling og transport av restavfall, papp/ papir/ drikkekartong, glass/ metall og plast fra husholdninger og fritidsbebyggelse

Linker: