Agder

Postadresse
NordRen AS, Avd. Agder
Åsbieveien 4
4848 Arendal

Besøksadresse
Åsbieveien 4 (2. etg.)
4848 Arendal

  • Oppdragsgiver: Agder Renovasjon IKS
  • Kommuner: Arendal, Froland, Grimstad
  • Oppdrag: Innsamling og transport av husholdningsavfall

Lokal ledelse

Bjørn Bjellerås

Avdelingsleder

Avdeling: Agder
  (+47) 990 97 000
 b.bjelleras@nordren.no