Vask av avfallsbronner

En avfallsbrønn vil etter en tids bruk ha behov for renhold og service. Avfallsbrønner håndterer store mengder med avfall og vil naturlig nok tiltrekke seg både bakterier og skadedyr, samtidig som det er et potensial for ubehagelig lukt i nærområdet.

Sikkerhetsmessig så er det også viktig at anlegget har systematisk ettersyn og vedlikehold. Dette med tanke på både brukere og renovatørene som henter avfallet.

Vi anbefaler at vask utføres 2 ganger i året og service 1 gang i året, for eksempel vår og høst. NordRen kan tilby denne tjenesten til konkurransedyktige priser. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Foreløpig så tilbyr vi denne tjenesten i følgende områder: Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold og deler av Buskerud (Drammen, Hurum, Lier, Røyken, Sande, Svelvik, Modum, Nedre Eiker, Øvre Eiker)

Denne tjenesten tilbys i utgangspunktet kun til kommuner og interkommunale selskaper. Tjenesten utføres i perioden 1. april – 31. oktober.