Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan NordRen samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

1. Når samler vi inn personopplysninger

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

 • Du har gjort en henvendelse til oss
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du er ansatt hos oss
 • Du har inngått en kontrakt eller en avtale med oss

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
 • Vi mottar opplysninger om deg fra en annen organisasjon
 • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@nordren.no, eller ved å kontakte vår kvalitetssjef. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

 • Innsyn i egne opplysninger
  Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
 • Korrigering av personopplysninger
  Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • Sletting av personopplysninger
  I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
 • Begrensning av behandling av personopplysninger
  I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger
  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
 • Dataportabilitet
  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
  Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vår kvalitetssjef.Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.Du kan også finne ytterligere informasjon om dine rettigheter hos Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

3. Informasjonskapsler/ cookies

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på. Det kan for eksempel skje ved at en cookie «husker» innstillingene til neste gang, som visningsspråk på siden, og at sidene lastes raskere. Dette er standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig gjennom dette.

NR benytter Google Analytics, og denne analysetjenesten sine cookies, for å innhente statistikk på bruk av nettsidene, og for å få informasjon om navigasjon på sidene.

4. Henvendelser per telefon eller e-post

Når du gjør en henvendelse til oss per telefon eller e-post så kan det i enkelte tilfeller hende at vi lagrer noe av informasjonen du gir oss. Dette kan for eksempel være navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Vi vil kun lagre denne type informasjon dersom det er nødvendig i vår saksbehandling. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med avviksbehandling eller for å kunne besvare din henvendelse på et senere tidspunkt.

Alle e-poster inn eller ut blir scannet for virus.

5. Ansatte

Vi behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

6. Sikkerhet og kontroll

Våre elektroniske systemer har alle nødvendige sikkerhetsløsninger som for eksempel e-post scan, antivirus, brannmur og domenepolicy for å hindre uautorisert tilgang til systemene.

NordRen har et kvalitetssystem og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. En del av kontrollen med vår etterlevelse av våre egne instrukser på dette området og personvernloven blir utført ved revisjoner. Dette er både interne og eksterne revisjoner. Dette siste utføres av vårt sertifiseringsorgan. Personvern behandles også i ledelsens gjennomgåelse og i AMU. I tillegg til dette er det løpende kontroll i henhold til retningslinjer i kvalitetssystemet.

NordRen har en egen instruks for informasjons- og databehandling, personvern og sikkerhet.