NordRen AS

NordRen AS er en av de ledende leverandørene av tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon i Norge. Vi konkurrerer om offentlige kontrakter innen renovasjon og andre tjenester som er beslektet. Våre tjenester utføres i hovedsak på vegne av kommuner og interkommunale selskaper. Hovedkontoret ligger på Lørenfallet i Sørum kommune.

Se vår administrasjon her

Selskapet har som mål å tilby effektive og miljøriktige løsninger innen avfallslogistikk og transport. NordRen AS skal være ledende innen husholdningsrenovasjon og avfallslogistikk. NordRen AS skal gjennom høyt kompetente medarbeidere med lang bransjeerfaring utvikle de beste logistikkløsningene innen dette forretningssegmentet. NordRen AS skal være kundeorientert, og som en del av kvalitetsstyringen skal kundetilfredsstillelse måles og følges opp i egne prosedyrer. Vi skal være det selskapet våre kunder helst vil jobbe sammen med, og det foretrukne selskapet for renovatørene.

Følg oss på facebook
Følg oss på YouTube