Husholdningsrenovasjon

Innsamling og transport av husholdningsavfall

Avfallshåndtering høres kanskje ikke ut som den mest spennende tjenesten, men det er en av de viktigste og en samfunnskritisk tjeneste. NordRen er stolte av å ta del i dette arbeidet i samarbeid med våre oppdragsgivere; kommuner og interkommunale selskaper. NordRen håndterer innsamling av husholdningsavfallet og er med det en avgjørende brikke på veien til økt materialgjenvinning og i den sirkulære økonomien.

NordRen spesialiserer seg altså på nettopp innsamling og transport av husholdningsavfall. Vi er den ledende bedriften på det norske markedet i dette segmentet, og leverer disse kritiske tjenestene til nær 1 million innbyggere.

NordRen-AS-Renovat%C3%B8r-i-arbeid

Våre renovatører tømmer tusenvis av søppeldunker hver dag, og transporterer avfallet til mottaket trygt og effektivt. Alle våre ansatte får grundig opplæring på vår Renovatørskole (©). Renovatøren er i første linje i prosessen som skal føre søppel, eller avfall om du vil, på veien til materialgjenvinning og resirkulering.

Vår moderne og lett gjenkjennelige flåte med renovasjonsbiler leverer avfall til et stort antall destinasjoner i Norge, hvor de vanligste er gjenvinningsanlegg eller forbrenningsanlegg.

Tidligere var avfallshåndtering vanligvis utført av offentlige ansatte. I dag velger de fleste kommuner å benytte spesialiserte, private bedrifter til dette. NordRen har fått mange av disse kontraktene, og har gradvis vokst til å bli den største tilbyderen for innsamling og transport av husholdningsavfall i Norge.

Vår rolle er å samle inn og transportere avfall for sikker håndtering. Husstandens sortering, antall søppeldunker per husstand og avfallets endelige destinasjon er bestemt individuelt av hver enkelt kommune. I de fleste tilfeller styrer interkommunale selskaper behandlingen av avfall for flere forskjellige kommuner.

Papp, papir og plast blir som regel resirkulert eller brukt til energiproduksjon, mens annet avfall kan brukes for å produsere biogass eller kompost. Avfall som ikke kan gjenbrukes blir vanligvis brent.

En video om husholdningsrenovasjon
TIl-fotos19