En ledende leverandør av tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon

Nyheter

Kongsberg kommune velger NordRen

| 2020, Nyheter | No Comments
Kongsberg kommune og NordRen har inngått en avtale som medfører at NR overtar ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfallet i kommunens ansvarsområde. Avtalen omfatter avfall fra henteordningen for husholdninger og hytter,…

NR blir ny renovatør for IRS Miljø IKS

| 2020, Nyheter | No Comments
NordRen gikk seirende ut av anbudskonkurransen for innsamling og transport av husholdningsavfall på vegne av IRS Miljø IKS. IRS Miljø har ansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og…

Beredskapstiltak i forbindelse med Koronaviruset

| 2020, Nyheter | No Comments
NordRen har ansvaret for avfallsinnsamlingen til om lag 1,1 millioner innbyggere i 50 kommuner, og denne virksomheten er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. NR har derfor et spesielt ansvar i…

NR overtar renovasjonen i Asker

| 2020, Nyheter | No Comments
Asker kommune har valgt NR som ny renovatør i området ”gamle” Asker med oppstart 6. april -20. Kontrakten har en varighet frem til 31. august 2023, med opsjon til forlengelse…

Transport Academy – en unik mulighet!

| 2019, Nyheter | No Comments
Vi er nå i full gang med et pilotprosjekt hvor vi har som mål å tiltrekke oss motiverte ansatte, utvikle kompetansen de trenger og beholde ansatte som lykkes i rollen.…

En del av Urbaser Nordic AS

Urbaser Nordic har sin virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet er en markant aktør i hele dette geografiske området. UN skal tilby våre kunder gode operative løsninger til konkurransedyktige priser.

Kvalitetsstyring

Våre kunder er kommuner og interkommunale selskaper, og i samarbeid med disse utfører vi en samfunnskritisk oppgave. Våre tjenester må derfor utføres med høy leveringssikkerhet og profesjonell utførelse. Videre skal vi fremstå med en godt vedlikeholdt bilpark og med motiverte og serviceinnstilte medarbeidere.

“NordRen vil i 2020 sørge for innsamling av husholdningsavfallet til 1.045.000 innbyggere i 51 norske kommuner”