Nyheter
Nyheter

Agder Renovasjon IKS velger NordRen

Av NordRen AS
15. juni 2017
Fellesbilde-for-nyheter

NordRen har inngått avtale med Agder Renovasjon IKS.

  • Oppdragsgiver: Agder Renovasjon IKS
  • Kommuner: Arendal, Froland, Grimstad
  • Oppdrag: innsamling og transport av husholdningsavfall
  • Innbyggere: Ca. 73 000
  • Oppstart: 08.04.2018
  • Kontraktsperiode: 6 år (1+1+1)

NordRen – Avdeling Agder