Nyheter
Nyheter

Beredskapstiltak i forbindelse med Koronaviruset

Av NordRen AS
24. mars 2020
Koronavirus

NordRen har ansvaret for avfallsinnsamlingen til om lag 1,1 millioner innbyggere i 50 kommuner, og denne virksomheten er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. NR har derfor et spesielt ansvar i å sikre at denne tjenesten også leveres i krevende tider for samfunnet. Koronautbruddet medfører et betydelig press på alle deler av vårt samfunn, og myndighetene har satt i verk kraftfulle tiltak for å holde hjulene i gang. NR etterlever de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av myndighetene.

NR har oppdaterte beredskapsplaner, og den 3. mars ble vår smittevernplan iverksatt. Denne planen beskriver en rekke forebyggende tiltak som er satt ut i livet for å redusere risikoen for smitte blant våre ansatte og for de vi er i kontakt med. Beredskapsplanene skal også sikre driften så langt det lar seg gjøre. Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og vil justere tiltakene i henhold til utviklingen fremover. Våre oppdragsgivere, som er kommuner og interkommunale selskaper, blir holdt informert fortløpende.

Per i dag har vi tilnærmet normal drift ved samtlige av våre avdelinger.