Nyheter
Nyheter

Den første kontrakten i Sverige er nå i havn

Av NordRen AS
20. september 2017
Fellesbilde-for-nyheter

NordRens første signering i Sverige er altså nå på plass. Kontrakten starter opp 01.10.2018.

  • Oppdragsgivere: SunneTorsbyHagfors og Munkfors kommuner (SuToHaMu)
  • Innbyggere: Ca. 43 000
  • Oppdrag: innsamling av husholdningsavfall
  • Oppstart: 01.10.2018