Nyheter
Nyheter

ISO-sertifisert for tre nye år

Av NordRen AS
04. januar 2021
Gaselle-2017-svart-paa-hvit-sqr20

NR gjennomgikk i november og desember en fullstendig resertifisering av våre tre ISO-sertifikater. Vi besto prøvelsene og selskapet er nå sertifisert i henhold til standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 i ytterligere tre år. Vårt sertifiseringsorgan er Kiwa.

Les mer om vårt kvalitetssystem og se våre sertifikater.