Nyheter
Nyheter

Kongsberg kommune velger NordRen

Av NordRen AS
18. juli 2020
logo_kk

Kongsberg kommune og NordRen har inngått en avtale som medfører at NR overtar ansvaret for innsamlingen av husholdningsavfallet i kommunens ansvarsområde. Avtalen omfatter avfall fra henteordningen for husholdninger og hytter, samt noe næringsavfall/storhusholdning.

Kontrakten ble signert på Gomsrud miljøstasjon 9. juli, og oppstart er satt til 1. august 2021. Avtalen har en varighet på 5 år, med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. NR er meget fornøyd med avtalen, og vi ser frem til å komme i gang med en best mulig renovasjonstjeneste som vi håper vår oppdragsgiver og innbyggerne blir godt fornøyd med.

Kontraktsmøtet ble avholdt på Gomsrud miljøstasjon 9. juli.
Fra venstre: Roar A Jarness/ seksjonsleder VAR (Kongsberg kommune), Ove Reidar Moen/ fagleder renovasjon (Kongsberg kommune), Svein Tore Aurland/ daglig leder (NordRen AS).
Foto: NordRen AS