Nyheter
Nyheter

Nå kommer de oransje søppelbilene til agder

Av NordRen AS
27. april 2018
NordRen-AS-fortsetter-som-renovat%C3%B8r-p%C3%A5-vegne-av-Agder-Renovasjon-IKS

NordRen AS fortsetter som renovatør på vegne av Agder Renovasjon IKS fra 9.4.2018.

Det har vært hektisk aktivitet på avdelingskontoret i forbindelse med oppstarten. Avdelingen er stor og det er derfor mye som skal forberedes. Opplæring, gjøre seg kjent med rutene og klargjøring av kjøretøy og materiell står bl.a. på programmet. Ansvarsområdet er stort og omfatter 3 kommuner: Arendal, Froland og Grimstad, med til sammen ca. 72 000 innbyggere. NordRen-Avdeling Agder er imidlertid godt kjent med oppdraget og området da avdelingen har hatt ansvaret for tidligere kontrakter i mange år allerede. Det blir derfor de samme menneskene, men med nytt materiell. Første dag med ordinær drift var mandag 9. april. Saken er også tidligere omtalt på NordRen-Web og i dagens Agderposten.

Avdelingsleder Bjørn Bjellerås ser frem til, i samarbeid med vår oppdragsgiver Agder Renovasjon IKS, å produsere en best mulig tjeneste for innbyggerne.

nordren-as-fortsetter-som-renovatør-på-vegne-av-agder-renovasjon-iks
Fra venstre: avdelingsleder Bjørn Bjellerås/ NordRen AS, daglig leder Anita Aanonsen Jernquist/
Agder Renovasjon IKS og avdelingsleder Hilde Hvoslef/ Agder Renovasjon IKS (Foto: Agderposten)