Nyheter
Nyheter

Nordren blir ny renovatør i Halden og Aremark

Av NordRen AS
18. juli 2018
Fellesbilde-for-nyheter

Halden og Aremark kommuner har valgt NordRen som ny renovatør fra april neste år. NR vil dermed ha ansvaret for husholdningsrenovasjonen i begge disse kommunene i perioden 1.4.2019 – 31.3.2026. Oppdraget omfatter innsamling og transport av husholdningsavfall fra om lag 32.000 innbyggere. I tillegg kommer hytterenovasjonen i det samme området. Oppdraget vil bli utført med nye og miljøvennlige kjøretøy som benytter biogass som drivstoff.

NR er meget fornøyd med tildelingen og setter pris på tilliten fra våre kommende oppdragsgivere. Kontrakten vil også styrke NRs aktiviteter i Østfold og befeste vår posisjon som Norges ledende leverandør av husholdningsrenovasjon.