Nyheter
Nyheter

NordRen blir ny renovatør på Øvre Romerike

Av NordRen AS
04. juli 2019
%C3%98ras-Logo

NR inngikk den 3. juni en avtale som innebærer at vi skal overta innsamlingen av husholdningsavfall på vegne av kommunene Hurdal, Nannestad og Ullensaker.

Oppdraget iverksettes 01.05.2020 og kontraktens varighet er 5 år med opsjon på forlengelse 1+1 år. Avtalen inneholder en opsjon på tilsvarende tjenester i Eidsvoll kommune, med en noe senere oppstartsdato. Det er om lag 54 300 innbyggere i Ullensaker, Nannestad og Hurdal kommuner, og ca. 25 000 innbyggere i Eidsvoll. Oppdraget vil bli løst ved bruk av miljøvennlige kjøretøy som benytter biogass som drivstoff. Vi ser frem til å komme i gang med en best mulig renovasjonstjeneste som vi håper kommunene, ØRAS og innbyggerne blir godt fornøyd med.