Nyheter
Nyheter

Norges største kontrakt for husholdningsrenovasjon til NordRen

Av NordRen AS
17. april 2018
Kontraktsign-RfD

NordRen gikk seirende ut av anbudskonkurransen for innsamling og transport av husholdningsavfall på vegne av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

RfD er et interkommunalt selskap som eies av de 9 kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. NR vil med det få ansvaret for innsamling av avfall fra de om lag 85 000 husstandene og 5000 hyttene i regionen.

Avtalen gjelder fra 01.11.2018 og vil ha en varighet til 30.09.2024 med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med opsjoner på 1 år + 1 år.

Vi ser frem til å starte opp og til å utvikle en best mulig tjeneste for abonnentene, i samarbeid med vår oppdragsgiver.

kontraktsign-rfdlogo-rfd

(Bildet viser daglig leder i NordRen Svein Sørensen og daglig leder i RfD Johan Rune Remmen, i forbindelse med kontraktsigneringen)