Nyheter
Nyheter

NR blir ny renovatør for IRS Miljø IKS

Av NordRen AS
19. juni 2020
IRS-1

NordRen gikk seirende ut av anbudskonkurransen for innsamling og transport av husholdningsavfall på vegne av IRS Miljø IKS.

IRS Miljø har ansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal. Til sammen er det i overkant av 20 000 innbyggere i disse kommunene. Oppdraget innebærer innsamling fra omkring 8 500 husstander, 8050 hytteabonnenter og 260 næringskunder. Tilsammen nær 8 000 tonn avfall i året.

Kontrakten ble signert i IRS Miljø sine lokaler 18. juni, og oppstart er satt til 1. september 2021. Avtalen vil vare i 6 år, med opsjon på ytterligere 1 + 1 år.

Vi ser frem til å starte opp og til å utvikle en best mulig tjeneste for abonnentene i samarbeid med vår oppdragsgiver.

Avtalen ble signert av Steinar Ness/ daglig leder IRS Miljø (til høyre) og Svein Tore Aurland/ daglig leder NordRen AS