Nyheter
Nyheter

Oppdraget i Røyken og Hurum til NR

Av NordRen AS
04. juli 2019
logo_new_asker

NR har allerede i dag ansvaret for husholdningsrenovasjonen i Røyken og Hurum kommuner, knyttet til kontrakten vi har med RfD. Disse to kommunene slår seg imidlertid sammen med Asker kommune fra 01.01.2020, og går da ut av samarbeidet med RfD og inn i nye Asker kommune. I den forbindelse så var det da behov for en ny anbudskonkurranse. NR er derfor spesielt fornøyd med at vi vant denne konkurransen slik at våre renovatører fortsatt vil ha ansvaret i Røyken og Hurum.

Kontrakten med Asker kommune ble signert i dag. Avtalen vil gjelde fra 1. mars 2020 til og med 31. august 2023, med opsjon til forlengelse på to år (1+1 år).