Nyheter
Nyheter

Solør Renovasjon IKS tildeler NordRen midlertidig kontrakt

Av NordRen AS
26. september 2017
Fellesbilde-for-nyheter
Etter anbudskonkurransen for midlertidig løsning hos Solør Renovasjon IKS (SOR), tar NordRen over etter RenoNorden med umiddelbar virkning. Den midlertidige kontrakten gjelder innsamling og transport av husholdningsavfall i Våler, Åsnes og Grue kommuner.

For ytterligere informasjon se pressemeldingen fra SOR.