Nyheter
Nyheter

Urbaser Nordic AS

Av NordRen AS
10. januar 2019
Fellesbilde-for-nyheter

NordRen har i løpet av veldig kort tid blitt markedsledende i Norge og vil i løpet av 2019 sørge for innsamling av husholdningsavfallet til 875.000 innbyggere i 51 norske kommuner. Vi har i løpet av 2018 også etablert oss i Sverige og Danmark hvor vi har kontrakt med henholdsvis 8 og 3 kommuner med et samlet innbyggertall på henholdsvis 90.000 og 120.000.

2017 var et dramatisk år i vår bransje med to store konkurser i Veireno as og RenoNorden ASA. Konkursen i RenoNorden ASA berørte først og fremst det norske driftsselskapet.  I Sverige, Finland og Danmark har datterselskapene fortsatt sin virksomhet under administrasjon av konkursboet. På vårparten i 2018 ble det svenske og finske selskapet solgt til Urbaser SA som er en multinasjonal industriell aktør med virksomheter bl.a. innen både innsamling, sortering og energigjenvinning av avfall. De hadde gjennom en lengre tid ønsket å etablere seg i Norden, og tok denne muligheten da den bød seg. Urbaser har sitt hovedkontor i Madrid, driver virksomhet i mer enn 20 land, hadde en omsetning i 2017 på ca. 17 mrd norske kroner og har mer enn 40.000 ansatte.

For å få et komplett fotavtrykk i Norden manglet de dermed bare tilgang til det norske og danske markedet. Vi har i en periode hatt samtaler med Urbaser om et mulig fremtidig samarbeid, og har gleden av å annonsere at vi har kommet til enighet om en avtale hvor vår virksomhet i Norge, Sverige og Danmark fusjoneres med Urbaser Sverige og Urbaser Finland. Alle virksomhetene vil bli samlet i et norskregistrert holdingselskap, Urbaser Nordic AS som eies i fellesskap av Urbaser og nåværende aksjonærer i NordRen.

Det fusjonerte selskapet vil bli en markant aktør i hele dette geografiske området, og vil kunne tilby våre kunder gode operative løsninger til konkurransedyktige priser fremover. Vi i ledelsen av NordRen er også svært fornøyd med å kunne inngå et partnerskap med en industriell aktør som kan tilføre oss både kompetanse og finansiell kapasitet.

Virksomheten i Norge vil bli videreført under samme navn som tidligere.

Svein Tore Aurland
Daglig leder